Werkgevers willen andere opzet koppeling

DEN HAAG, 12 NOV. De werkgeversorganisatie VNO-NCW wil alleen nog een 'koppeling' van de uitkeringen aan de CAO-lonen als het aantal mensen zonder een betaalde baan niet meer stijgt. Dit heeft voorzitter Blankert van VNO-NCW vanmorgen gezegd.

Op dit moment is het zo dat de stijging van de uitkeringen die van de lonen volgt, zolang de verhouding tussen het aantal inactieven en het aantal werkenden niet uitkomt boven een bepaalde grens. “Dan wordt er dus ook nog gekoppeld wanneer de ontwikkeling in de verkeerde richting gaat”, constateerde Blankert.

Het VNO-NCW wil de koppeling afhankelijk maken van de ontwikkeling van het aantal mensen zonder een betaalde baan, jonger dan 65 jaar. “Neemt dat aantal toe, dan geen automatische koppeling”, vindt Blankert. De werkgeversorganisatie heeft de ontwerpverkiezingsprogramma's van de vier grootste politieke partijen tegen het licht gehouden en constateert dat PvdA, CDA, VVD en D66 harder dienen te snijden in de sociale zekerheid. Zij moeten ook meer geld uittrekken voor lastenverlichting en investeringen in infrastructuur. “Verschillende partijen lijken ervan uit te gaan dat economische groei en banengroei voortaan wel vanzelf tot stand zullen komen. Dat is een kortzichtig voorschot op de toekomst”, zei Blankert vanmorgen.

Nederland heeft volgens Blankert het economische succes van de afgelopen jaren te danken aan onder meer strikte bezuinigingen en lastenverlichting. Hij signaleert echter dat de politiek afstand begint te nemen van dit beleid: “Het meest verontrustende vind ik dat zich een kentering lijkt af te tekenen in de hoofdstroom van de Nederlandse politiek.”

Nederland moet volgens VNO-NCW doorgaan met de modernisering van de sociale zekerheid, waarvan de aanpassing van de koppeling deel zou moeten uitmaken. Met uitzondering van de VVD doen de partijen niets aan een “herijking van het stelsel”, laat staan aan een noodzakelijke “versobering”. Volgens Blankert is dat nodig om ruimte maken voor het opvangen van de vergrijzing en voor een verdere lastenverlichting.

Het VNO-NCW gaat ervan uit dat in de volgende kabinetsperiode een lastenverlichting van 9 tot 12 miljard (bij meevallers) nodig is. Volgens Blankert is de lastenverlichting bij PvdA en CDA “geen speerpunt” meer, terwijl uitspraken van D66-kopstukken hooguit “hoopgevend” zijn. De 6,5 miljard lastenverlichting die de VVD wil, vindt Blankert “redelijk”.

“Triest” noemt Blankert de in zijn ogen geringe bedragen (maximaal 750 miljoen) die de politiek wil uittrekken voor de infrastructuur. “De vier grote partijen lijken het fileprobleem en de toenemende verstopping volledig over het hoofd te zien.” Dat te geringe bedrag wordt bovendien ook nog eens uitgegeven aan verbetering van het openbaar vervoer en niet aan de aanleg van wegen.

De werkgeversorganisatie is blij dat meer geld wordt uitgetrokken voor onderwijs, maar vreest dat de 1 tot 1,4 miljard zal wegvloeien naar het basisonderwijs in plaats van naar het technisch onderwijs. Ook vindt het VNO-NCW dat de politiek geen keuzes maakt bij het scheppen van banen voor laaggeschoolden, bijvoorbeeld door verlaging van het minimumloon zoals de VVD bepleit.