Weer nieuwe directie Desmet-Cinecenter

AMSTERDAM, 12 NOV. D. van de Pas, de in augustus aangetreden directeur van de Amsterdamse filmtheaters Desmet en Cinecenter, is afgelopen maandag uit deze functie ontheven door de eigenaren R. Swaab en O. Merckelbach. Volgens Swaab is de reden voor deze maatregel dat geen overeenstemming bereikt kon worden over een contract voor de programmering en exploitatie van de theaters met RCV Film, bij wie Van de Pas in dienst is.

RCV Film is een sterk expanderende filmdistributeur, die voor de helft eigendom is van oprichter Merckelbach en voor de andere helft van uitgeversconcern VNU. Met het aantreden van de nieuwe directie veranderde het programmeringsbeleid, dat sindsdien sterk leunde op de films uitgebracht door RCV Film.

Swaab benadrukt nu dat Desmet en Cinecenter films van verschillende distributeurs, waaronder RCV, zullen vertonen. De leiding over de theaters wordt vanaf gisteren gevoerd door B. de Wijn en M. Creemers, die in dienst zijn bij de Hungry Eye Group van Swaab.

Over het afketsen van de besprekingen met RCV licht Swaab toe dat Merckelbach (voor de helft partner in beide partijen) daar niet aan heeft deelgenomen, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. De onderhandelingen werden gevoerd door Swaab en RCV-directeur S.F. Maltha, die er samen niet uit zijn gekomen.

De hernieuwde openstelling van Desmet en Cinecenter voor filmproducties van alle gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde distributeurs is van groot belang voor het probleem dat er in Amsterdam steevast te weinig doeken zijn voor te veel films.