Schiphol mag niet wegslepen

DEN HAAG, 12 NOV. De NV Luchthaven Schiphol is niet bevoegd om auto's weg te slepen van wegen die toegankelijk zijn voor het publiek. Alleen de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer heeft deze bevoegdheid.

Dat zegt de Nationale Ombudsman, M. Oosting. Schiphol meent dat ze op grond van de Luchtvaartwet bevoegd is om een wegsleepregeling toe te passen. De Ombudsman wijst echter op een arrest van de Hoge Raad waaruit blijkt dat de Wegenverkeerswet van toepassing is op de openbare wegen van de luchthaven. De wegsleepregeling van de gemeente Haarlemmermeer zondert het gebied van de luchthaven uit. De burgemeester heeft inmiddels aan de Ombudsman laten weten, dat er een nieuwe wegsleepregeling zal komen, die ook voor Schiphol gaat gelden.