Richtlijnen van UNESCO tegen klonen mensen

ROTTERDAM, 12 NOV. De UNESCO heeft gisteren ethische richtlijnen bekendgemaakt voor genetisch onderzoek bij de mens. Hierin wordt een verbod gelegd op het klonen van mensen. Met de verklaring, The Declaration on the Human Genome and Human Rights, wil de UNESCO de individuele rechten van de mens beschermen. Het document heeft geen wettelijke status. De 77 landen die het hebben ondertekend zien het als een morele verbintenis.

Aan de uitgangspunten van de verklaring heeft een internationale commissie van bio-ethici een aantal jaren gewerkt. Achter de publicatie is vaart gezet na de bekendmaking van de geboorte van Dolly, het gekloonde schaap uit Schotland. In het document wordt het genetisch materiaal in ieder mens beschouwd als “de gemeenschappelijke erfenis van de mensheid” dat “geen aanleiding zal geven tot financiële winst”. En “individuen mogen niet gereduceerd worden tot hun genetische karakteristieken”, waarmee de commissie haar angst voor genetische discriminatie verwoordt.

Canada heeft de verklaring al als vaag betiteld. Alleen over het klonen van mensen is het document duidelijk. De Canadezen drongen erop aan om met name de secties over genetische discriminatie en onderzoeksprotocollen sterker te formuleren. De VS, geen lid van de UNESCO, hebben zich aangesloten bij de uitgangspunten. Al eerder heeft een Amerikaanse bio-ethische commissie, ingesteld door president Clinton, een document opgesteld waarin het klonen van mensen wordt verboden. Ook de Raad van Europa heeft onlangs een wettelijk bindend verbod op het klonen van mensen aangenomen.