Rechtbank hoort infiltrant in het openbaar

AMSTERDAM, 12 NOV. De Amsterdamse rechtbank heeft gisteren besloten een door de politie gerunde infiltrant morgenochtend op een openbare behandeling van een strafzaak te horen.

De voorzitter van de strafkamer, mevr. E. Steffan-Bakker, zei tot dit “zeer uitzonderlijke” verhoor te hebben besloten, omdat er onduidelijkheid bestaat over de vraag of het Amsterdamse openbaar ministerie in een onderzoek gebruik heeft gemaakt van een criminele infiltrant in een grootschalig hasj-onderzoek.

Het gaat om het door de politie Gooi- en Vechtstreek uitgevoerde zogeheten SRV-onderzoek waarbij in totaal 55 verdachten zijn aangehouden wegens handel in tienduizenden kilo's hasj. Het is een onderzoek dat in omvang vergelijkbaar is met de zaken tegen Etienne U. en de Hakkelaar die ook in Amsterdam dienen.

De nu te horen infiltrant - bijnaam 'De Ster' - wordt opgeroepen op verzoek van advocaat G. Meijers. Deze presenteerde de rechtbank gisteren een geheime schriftelijke verklaring die de infiltrant eind 1995 heeft afgelegd tegenover het zogeheten Fort-team van de rijksrecherche. Dat team onderzocht eerder de drugsimporten die de politie organiseerde.

Uit de verklaringen van de infiltrant blijkt volgens advocaat Meijers dat het Amsterdamse OM en de politie ten onrechte steeds hebben ontkend gebruik te hebben gemaakt van een infiltrant.

Het SRV-onderzoek speelde een belangrijke rol ten tijde van de IRT-enquête van de Tweede Kamer. Toen werd bekend dat op last van het Amsterdamse openbaar ministerie het onderzoek naar de SRV-bende met Benny M. als leider was gestaakt, omdat de Hilversumse politie in strijd met de Amsterdamse leer gebruikgemaakt zou hebben van een infiltrant.

Later is het onderzoek toch voortgezet, omdat de Amsterdamse officier van justitie M. Witteveen zei dat er ook zonder gebruik te maken van het werk van de infiltrant voldoende bewijs kon worden verzameld.

Volgens raadsman Meijers blijkt uit de verklaringen van 'De Ster' evenwel dat de infiltrant onder andere een rol heeft gespeeld bij het traceren van een boot waarop de verdachten 25.000 kilo hasj vervoerden. Justitie heeft steeds gezegd dat die boot door observatie van de politie in beeld is gekomen. Omdat justitie heeft gelogen, moet volgens Meijers het openbaar ministerie niet-ontvankelijk worden verklaard.

De rechtbank zei gisteren dat “vooralsnog niet reeds thans is gebleken” dat het openbaar ministerie op grond van misleiding van de rechtbank niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Officier van justitie Witteveen - die eerder met succes De Hakkelaar vervolgde - verzette zich met kracht tegen het horen van de infiltrant. Het leven van de man is in gevaar, aldus Witteveen. Hij wees er ook op dat het justitie grote moeilijkheden zal bezorgen als informanten kunnen worden verplicht op een openbare zitting verantwoording af te leggen.

Justitie is ook bang dat de infiltrant op nadrukkelijk verzoek van de hoofdverdachten een verklaring zal afleggen die er alleen maar op is gericht justitie voor gek te zetten, zodat de verdachten op die manier hun straf zouden kunnen ontlopen.

Bij het openbaar ministerie gaat men er ook van uit dat advocaat Meijers de geheime verklaring van 'De Ster' van hem zelf heeft gekregen. Van dergelijke verhoren kreeg alleen de betrokkene zelf destijds een afschrift.

De rechtbank gaf in haar overwegingen te kennen dat “de opsporing van ernstige misdrijven in het algemeen kan worden bemoeilijkt” als infiltranten op de zitting moeten verschijnen. “Ter bescherming van de informant zal deze achter gesloten deuren worden gehoord buiten aanwezigheid van de verdachten en met passende veiligheidsmaatregelen.” Het verhoor mag wel worden bijgewoond door advocaten en de pers.

De infiltrant, die naar verluidt nu een celstraf uitzit, zal morgenochtend worden gehoord.

Als het openbaar ministerie niet-ontvankelijk wordt verklaard, zou dat de tweede keer binnen een week zijn dat justitie een forse tegenslag moet incasseren bij het aanpakken van grootschalige hasjhandel. Vorige week vrijdag schrapte de Amsterdamse rechtbank een aantal strafbare feiten uit de dagvaarding tegen Etienne U.

    • Marcel Haenen