Onderzoek naar financiering partijen; Labour stort gift van miljoen pond terug

LONDEN, 12 NOV. De Britse Labourregering heeft gisteren een diepgaand onderzoek gelast naar de financiering van politieke partijen. Met die maatregel probeert ze de rel te sussen die is ontstaan over een donatie van een miljoen pond aan Labour.

Die schenking werd begin dit jaar gedaan door Bernie Ecclestone, de baas van het bedrijf dat de Formule 1-races organiseert. Drie weken geleden heeft Ecclestone met premier Blair een uitgebreid gesprek over sponsoring van de autosport gehad. Kort daarop vaardigde de regering een verbod op sigarettenreclame uit. Alleen voor autoraces werd een uitzondering gemaakt.

Labour heeft de afgelopen dagen steeds ontkend dat die beslissing is beïnvloed door de storting in de partijkas. Maar ze besloot wel om de gift te retourneren. Daarmee volgde ze het advies van Sir Patrick Neill, de voorzitter van een commissie die op normen en waarden in de publieke sector moet toezien. Volgens Neill moet elke schijn worden vermeden dat gunsten van de regering kunnen worden gekocht.

De voorzitter van de normencommissie heeft gisteren opdracht gekregen om met voorstellen te komen die de financiering van politieke partijen kunnen vrijwaren van controverses. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om verkiezingscampagnes uit de inkomsten van belasting te betalen. De regering had al eerder een wet aangekondigd om partijen te verplichten gulle gevers van meer dan 5.000 pond openbaar te maken en buitenlandse donaties te verbieden. Minister van Binnenlandse Zaken Jack Straw kondigde gisteren aan dat de invoering van die wet wordt versneld.

Labour heeft de fondsenwerving onder bedrijven en particulieren de laatste jaren geïntensiveerd om zich financieel minder afhankelijk te maken van de vakbeweging die nog altijd voor bijna de helft van de inkomsten zorgt. Maar daarmee heeft ze ook de deur opengezet voor giften die kunnen worden uitgelegd als toegangsprijs tot de regering. Voor de verkiezingen ontving Labour grote bedragen van British Gas, het elektriciteitsbedrijf Eastern Group en Northumbria Water, net zoals van Littlewoods, de organisator van de voetbaltoto. Al die bedrijven waren bezig met intensieve lobbycampagnes om het regeringsbeleid in hun voordeel om te buigen. Drie particuliere donateurs van Labour zijn sinds de verkiezingen met een adellijke titel en een plaats in het Hogerhuis beloond.

Het teruggeven van een miljoen pond aan Bernie Ecclestone brengt de regeringspartij in ernstige financiële problemen. Labour kampt dit jaar al met een tekort van 4,5 miljoen pond, nadat de partij aan de verkiezingscampagne de afgelopen twee jaar 27 miljoen pond heeft uitgegeven. Labour moet op korte termijn tot drastische besparingen komen en sluit gedwongen ontslagen niet uit.

Ecclestone reageerde laconiek op de terugstorting van zijn donatie. “Ik sta er opeens een miljoen pond beter voor. Maar ik denk dat de teruggaaf een schadelijk effect heeft op Labour.” Hij ontkende dat hij het geld heeft gegeven met het oog op toekomstige gunsten. “Toen ik in januari van dit jaar de gift deed, zat Labour in de oppositie en was er van een verbod op tabaksreclame nog geen sprake.”

Vertegenwoordigers van andere sporten die voor hun inkomsten voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van tabaksreclame, zoals darts, snooker en vissen, beschuldigen de regering van willekeur en snobisme. Ze noemen het navrant dat juist Labour de volkssporten achterstelt.

    • Dick Wittenberg