Koerilen

Voor de goede orde: niet de Russen en ook niet mijn vroegere 'werkgevers', de Japanners, maar onze VOC-dienaar Martin de Vries en zijn scheepsbemanning ontdekten in 1643 de Koerilen-eilandengroep ten noorden van Japan (NRC Handelsblad, 5 november).

    • Louise Polak