Kinderopvang kan 10.000 nieuwe banen opleveren

DEN HAAG, 12 NOV. Uitbreiding van de kinderopvang kan in totaal 10.000 nieuwe banen opleveren bij de gemeenten. Ruim 1.500 daarvan moeten Melkert-banen worden voor langdurig werklozen. Ook moet er één fonds van overheid en werkgevers komen waaruit de kinderopvang betaald wordt.

Dat zei waarnemend voorzitter Th. Offermans van de ondernemersorganisatie VOG (Vereniging van ondernemingen in de gepremieerde en gesubsidieerde sector) vanmiddag op De dag voor de Kinderopvang in Utrecht. De bijeenkomst was georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Thans gaan dagelijks zo'n 125.000 kinderen naar de reguliere kinderdagverblijven, terwijl nog 56.000 kinderen op wachtlijsten staan. De vraag naar kinderopvang zal naar verwachting bovendien sterk stijgen. Kinderopvang biedt 17.000 mensen een reguliere baan en via de Melkert-regeling nog eens 1.700 mensen.

“Als de groei van het aantal kinderen dat voor opvang in aanmerking komt zich voortzet, zijn er 25.000 arbeidsplaatsen nodig, een groei van 8.000. Daarnaast kan ook de naschoolse opvang een impuls gebruiken, goed voor 2.100 extra banen in die sector”, aldus Offermans.

Verantwoordelijk minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) streeft al lange tijd naar meer banen in de kinderopvang. Hij wil daar een deel van de 40.000 geplande Melkert-banen voor gebruiken. Met de 10.000 nieuwe VOG-banen ontstaat er ook voor de minister weer ruimte. Het VOG denkt plaats te hebben voor zeker 1.500 nieuwe Melkert-banen.

Offermans vindt wel dat de banen aan een aantal eisen moet voldoen: “Er zal ten minste sprake moeten zijn van voldoende geschoold en gekwalificeerd personeel. Ook de arbeidsvoorwaarden voor de Melkert-werknemers moeten verbeterd worden. En wij vinden het heel belangrijk dat kinderopvang voor iedereen betaalbaar is.” Die betaalbaarheid moet volgens de VOG in de CAO's geregeld worden. Hoewel hierover in 60 procent van de CAO's al iets geregeld is, blijkt het zelden om 'hard geld' te gaan, aldus Offermans.

Het VOG stelt daarom voor één fonds voor kinderopvang op te richten, dat wordt gevoed door overheid en werkgevers. Voor de overheid is het zelfs aantrekkelijk een groter deel van de kosten van kinderopvang op zich te nemen, omdat daardoor meer mensen betaald werk verrichten. Resultaat: meer inkomsten voor de overheid uit belastingen, aldus Offermans.