Intimidatie tegen Volksgezondheid

DEN HAAG, 12 NOV. Dr. R. Scheerens, extern adviseur van de commissie die begin 1995 minister Borst (Volksgezondheid) rapporteerde over bezuinigingen op de uitgaven voor revalidatiehulpmiddelen, zou na publicatie van zijn rapport zijn bedreigd. Dit heeft Borst gisteren voor de televisie gezegd.

Volgens Borst heeft Scheerens na die telefonische bedreiging, waarbij hem door een onbekende te verstaan zou zijn gegeven dat zijn benen zouden worden gebroken, afgezien van een vervolgopdracht. De minister noemde het gebruikelijk dat, als het om honderden miljoenen guldens gaat, druk wordt uitgeoefend om de eigen zaak veilig te stellen.

Het Tweede Kamerlid Oudkerk (PvdA) noemde de bedreigingen 'onaanvaardbaar'. Maar hij wil niet bij het verleden stil blijven staan: “Het is nu van het grootste belang om snel de uitgaven voor de hulpmiddelen fors te verlagen.” Zijn collega Van Boxtel (D66) liet zich in dezelfde bewoordingen uit. Hij hoopt dat de minister nu binnen enkele dagen aangeeft hoe zij met dit onderwerp verder gaat.

De Tweede Kamer heeft vanmorgen Borst opheldering gevraagd over de bedreiging van Scheerens.

Leveranciers van hulpmiddelen bevestigen dat reeds langere tijd gesprekken worden gevoerd met het ministerie om tot bezuinigingen te komen.

“Met name zien we mogelijkheden in het tweede of hergebruik van rolstoelen”, zegt directeur L. Beenhakker van de gelijknamige revalidatiefirma. Beenhakker is tevens bestuurslid van de enkele jaren geleden opgerichte brancheorganisatie 'REVAMED'. Van bedreigingen aan het adres van Scheerens weet hij niets: “Als zich zoiets heeft voorgedaan dan heb ik er geen woorden voor.” Volgens hem worden de superwinsten waar Borst en met haar een aantal Kamerleden verontwaardigd over spreken, vooral geboekt bij de verstrekking van incontinentiemateriaal en gehoorapparatuur.