Immigranten moeten cursus inburgering doen

DEN HAAG, 12 NOV. Buitenlanders die in Nederland willen wonen worden wettelijk verplicht een 'inburgeringsprogramma' te volgen. De Tweede Kamer heeft vanmorgen een wetsvoorstel van die strekking aanvaard. Het inburgeringsprogramma is een cursus van zeshonderd uur, die wordt afgesloten met een landelijk gestandaardiseerde toets.

Het gaat onder meer om het leren van de Nederlandse taal, oriëntatie op de samenleving en oriëntatie op beroepen. De afspraken voor het programma worden vastgelegd in een 'inburgeringscontract' tussen gemeente en nieuwkomer. Wie het contract niet naleeft, riskeert een boete of een korting op de uitkering. De inburgering is in de eerste plaats gericht op buitenlanders die dreigen in een achterstandssituatie te raken; om dat te bepalen wordt voorafgaand aan het sluiten van het contract bepaald of het inburgeringsprogramma voor de betreffende buitenlander nodig is.