Friezen voor windmolens elders

LEEUWARDEN, 12 NOV. Van de Friezen is 95 procent voor windenergie, maar de de helft heeft liever geen windmolenpark in zijn directe omgeving. Dit blijkt uit een enquête onder zeshonderd personen in opdracht van de provincie. De provincie wil de stem van de Friese bevolking betrekken in haar besluit waar windmolens neer te zetten.

De helft is van mening dat de waarde van woningen daalt, als er binnen een straal van driehonderd meter een windmolen staat. Driekwart van de bevolking heeft geen bezwaar tegen windmolens langs de Afsluitdijk. Vijftien procent heeft dat wel: de molens zouden een bedreiging vormen voor de vogels langs de Friese kust. Een derde van de ondervraagden vindt dat windmolens detoneren in het landschap of de stads- of dorpsrand.