'Deelname EMU niet in gevaar'; Noodpakket voor begroting in Duitsland

BONN, 12 NOV. Duitsland heeft opnieuw te kampen met miljardentegenvallers aan belastingopbrengsten. Minister Theo Waigel van Financiën (CSU) kondigde gisteren meteen een pakket maatregelen aan om de deelname van Duitsland aan de Europese monetaire unie veilig te stellen.

Direct nadat de belastingcijfers bekend werden, presenteerde minister Waigel een aanvullende begroting voor dit en voor volgend jaar. De belastingopbrengsten voor 1997 vallen 17,3 miljard mark lager uit dan verwacht en 22,4 miljard in 1998. De regering in Bonn incasseert dit jaar daardoor 6,7 miljard mark minder en volgend jaar 9,5 miljard. De overige tekorten zijn voor rekening van de deelstaten en gemeenten.

De aanvullende begroting, die Waigel samen met de begrotingsexperts van de Bondsdagfracties van CDU/CSU en FDP heeft opgesteld, voorziet erin dat de schulden van de staat en het overheidstekort niet zullen stijgen. “De criteria voor de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) lopen geen gevaar”, verzekerde Waigel, die zei “wel iets” van het verleden te hebben geleerd. Hij was zichtbaar tevreden over het feit, dat het was gelukt zo snel in samenspraak met de Bondsdagfracties van de regering tegenmaatregelen op tafel te leggen.

De vermindering van de belastingen wordt veroorzaakt door de kosten van de hoge werkloosheid van ruim 4,5 miljoen, tegenvallende BTW-opbrengsten en belastingontduiking.

“Structurele zwakten in ons belastingsysteem leiden ertoe dat er steeds meer geld van vermogenden en bedrijven aan de staat wordt onttrokken”, zei Waigel. Hij pleitte opnieuw voor belastinghervormingen. De staat loopt als gevolg van ontduiking en ontwijking naar schatting de helft van de belastinginkomsten mis.

Om de tekorten weg te werken zoekt Waigel opnieuw zijn heil in het handig manoeuvreren met gelden. Zo wordt de opbrengst van de Telekom-privatisering, tien miljard in totaal, grotendeels naar volgend jaar verschoven. Vier miljard wordt bespaard als gevolg van bezuinigingen bij de arbeidsbureaus. Bevriezing van overheidsuitgaven levert drie miljard op. Ook verkoopt de staat stukken grond en wordt het belang in de luchthaven van Hamburg van de hand gedaan.

    • Michèle de Waard