Bosnische moslims tegen Kroatische voorstellen

SARAJEVO, 12 NOV. President Alija IzetbegoviEÉc van Bosnië heeft de Kroatische plannen voor vergaande samenwerking tussen Kroatië en de moslim-Kroatische federatie van de hand gewezen.

Het Kroatische voorstel is voor de Bosnische moslims “onaanvaardbaar” omdat onderdelen van de Kroatische plannen “kunnen worden gezien als voorstellen voor de verdeling van Bosnië-Herzegovina”, zo zei gisteren een medewerker van IzetbegoviEÉc, Mirza HajriEÉc. “We zijn volledig bereid te voldoen aan alle verplichtingen van het vredesakkoord van Dayton ten aanzien van speciale relaties, maar we staan erop dat alles gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en respect voor de soevereiniteit en integriteit van Bosnië”.

Eerder al had Bosnië-gezant Carlos Westendorp de voorstellen van Kroatië als strijdig met de Bosnische grondwet afgewezen. Hij zei dat het volgens het vredesakkoord van Dayton de twee territoriale eenheden van Bosnië - de Servische Republiek en de moslim-Kroatische federatie - niet is toegestaan speciale relaties met andere landen aan te gaan; dat mag alleen de eenheidsstaat Bosnië-Herzegovina. Daarnaast vond ook Westendorp dat de Kroatische plannen “neerkomen op een de facto verdeling” van Bosnië.

Zo bevatten de plannen voorstellen voor een nauwe samenwerking tussen Kroatië en de federatie op het gebied van defensie en buitenlandse politiek - domeinen waarover de territoriale eenheden van Bosnië geen zeggenschap hebben en die geheel aan de centrale regering in Sarajevo zijn voorbehouden. Ook een akkoord over het gebruik, door de Bosniërs, van de Kroatische haven Ploce als onderdeel van een vrijhandelszone is een zaak die alleen de centrale regering van Bosnië aangaat.

De Bosnische media behandelen de uitlatingen van Mirza HajriEÉc als een formele afwijzing van de Kroatische plannen door de Bosnische moslims. Krešimir Zubak, de leider van de Bosnische Kroaten, liet gisteren echter weten dat IzetbegoviEÉc “alleen zijn privémening heeft gegeven”. (AFP, AP)