Borst handhaaft duur huisartsenopleiding

DEN HAAG, 12 NOV. Minister Borst (Volksgezondheid) handhaaft na haar gesprek gisteren met de Landelijke Huisartsenvereniging, een huisartsenopleiding van drie jaar. Zij had maandag in de Tweede Kamer gezegd dat de opleiding wel een half jaar korter kon. Dit zou volgens haar een oplossing kunnen zijn voor het dreigende tekort aan huisartsen.

In het gesprek met de Huisartsenvereniging heeft Borst toegezegd af te zien van verkorting van de opleiding. De in 1995 tot drie jaar verlengde opleiding kan daardoor blijven voldoen aan de eisen die de Europese Unie daaraan stelt. Wel zullen de minister en de Huisartsenvereniging samen bekijken of de opleiding in het derde jaar, die in een ziekenhuis wordt gegeven, niet kan worden verbeterd. Beide partijen vinden dat er dan meer aandacht moet worden besteed aan psychische problemen waar een huisarts mee wordt geconfronteerd.

Borst heeft gisteren haar standpunt in het conflict over de toekomstige behoefte aan huisartsen opgeschort. Volgens de Huisartsenvereniging dreigt een aanzienlijk tekort, de minister meent dat dit wel meevalt en dat de onlangs uitgebreide opleidingscapaciteit voldoende soelaas biedt. Borst heeft er mee ingestemd dat de huisartsen een nieuw onderzoek laten doen naar de toekomstige arbeidsmarkt. De uitkomst daarvan wordt in maart verwacht.