Bhutan

In het artikel over Bhutan (NRC Handelsblad, 25 oktober) wordt Bhutan wel erg onschuldig afgeschilderd wat betreft de uitzetting van de Lothsampa's. In de eerste plaats zijn de Lothshampa's geen 'illegale immigranten'. De Lothshampa's leven reeds sinds eind 1800 met toestemming van de overheid in het zuiden van Bhutan.

Uit angst dat Bhutan een eigen identiteit verliest, hebben de Drukpa's uit het noorden de Lothshampa's een gedragscode opgelegd waar zij zich onmogelijk aan konden en wilden houden. In 1985 is daarom een nieuwe wet gekomen die slechts burgerschap verleent aan Lothshampa's die in 1958 ingeschreven stonden bij het Ministry of Home Affairs. Deze instantie is echter pas tien jaar later in 1968 opgericht. Aangezien de tot dan toe uitgegeven bewijzen van het recht op Bhutaans burgerschap door deze wet ongeldig werden verklaard, was het gevolg dat geen enkele Lothsampa aan kon tonen dat hij een Bhutaanse burger was.

Een tweede kanttekening is dat 50 à 80 procent van de bevolking van Bhutan analfabeet is. Dit maakt een goede registratie vrijwel onmogelijk. Dit geldt overigens ook voor de Drukpa's uit het noorden die slechts het geluk hebben gehad dat de regering net als zij een Tibetaanse achtergrond heeft in tegenstelling tot de Nepalese Lothshampa's. Moge het ook duidelijk zijn dat de 'incidenten' waarbij 'enkele doden' zijn gevallen, betrekking hebben op martelingen, moordpartijen, verkrachtingen, en plunderingen van het Bhutaanse leger en de politie. Tot slot 'vertoeven' de Lothshampa's momenteel inderdaad in vluchtelingenkampen in Oost-Nepal onder supervisie van de United Nations High Commission for Refugees. Dat het leven daar zo aantrekkelijk is dat Nepalezen er massaal heen trekken om 'makkelijk aan de kost te komen' betwijfel ik ten zeerste.

    • E.H. Schapendonk