Zweden gaf nazi's lijst van joden

STOCKHOLM, 11 NOV. De Zweedse regering heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog informatie over in het land levende buitenlandse joden doorgespeeld aan de nazi's.

De gegevens waren volgens de Zweedse krant Dagens Nyheter, die gisteren met deze onthulling kwam, afkomstig van een lijst waarop alle ongeveer 20.000 buitenlanders in het land geregistreerd stonden. Die lijst, bewaard in het zogeheten Buitenlanders Bureau van de regering, was gebaseerd op een vragenformulier dat in februari 1939 door alle de buitenlanders moest worden ingevuld. Er werd ondermeer gevraagd waarom ze in het land waren. Ook diende informatie te worden gegeven over familie-achtergronden. Daarbij werd expliciet gevraagd of een van de ouders joods was.

De lijst werd onlangs door de historici Pontus Heimerson en Glenn Andersson ontdekt in het Zweedse rijksarchief. Er kwamen ongeveer 3000 joden op voor die niet over het Zweedse staatsburgerschap beschikten. Hoewel de informatie geheim was, werd na de oorlog Robert Paulson, een antisemitische Zweedse overheidsfunctionaris, veroordeeld voor het doorspelen aan de nazi's van gegevens op de lijst.

Volgens de Zweedse historicus Mattias Thyden, die ondermeer heeft onderzocht hoeveel de Zweden tijdens de oorlog van de Holocaust wisten, werd in 1938 en '39 in de Zweedse samenleving een verwoed debat gevoerd over de vluchtelingen-kwestie. “Er deden allerlei overdreven cijfers de ronde over het aantal buitenlanders”, aldus Thyden, die niet uitsluit dat de registratie mede plaatshad om de zaak te kalmeren.

Vorige week kwam Zweden ook al in opspraak door zijn houding tijdens de oorlog. Volgens de Noorse historicus Lars Borgersrud zou de Zweedse geheime dienst informatie over Noorse tegenstanders van het nazisme aan de Gestapo hebben doorgegegeven. Duizenden Noren die na de Duitse bezetting naar Zweden vluchtten werden naar hun land teruggestuurd. Borgersrud verwijt de Zweden dat ze onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar de samenwerking met de nazi's.

Zo gaven ze toestemming voor transporten via Zweeds grondgebied naar Noorwegen, en ontsloegen ze joden om de nazi's ter wille te zijn. (Reuters, AFP)