Van Mierlo pleit voor kalmte; 'Compromis Eurobank mogelijk'

BRUSSEL, 11 NOV. Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) sluit compromissen met Frankrijk over de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank niet uit.

Van Mierlo zei dit gisteren in Brussel in de marge van een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie. Frankrijk stelde vorige week zijn centralebankpresident, Jean-Claude Trichet, als tegenkandidaat voor Wim Duisenberg.

Op de vraag van journalisten of een compromis mogelijk is, zei Van Mierlo dat, indien de afspraken in verhouding staan tot het doel, “compromissen niet zijn te schuwen”. De minister gaf overigens niet aan wat zo'n compromis zou kunnen inhouden.

“Het gaat niet alleen om de vraag dat Nederland weer eens een post moet binnenhalen”, aldus Van Mierlo. “Het gaat ook om de houding ten opzichte van het monetair beleid.” Duisenberg staat bekend om zijn strenge monetaire beleid, waarmee hij de goedkeuring van Duitsland verwierf. “Voor Duitsland is het lang niet eenvoudig om Duisenberg te laten vallen”, aldus Van Mierlo.

Vorige week was in diplomatieke kringen in Brussel te horen dat Nederland een benoeming van Trichet desnoods met een veto zou tegenhouden. Volgens Van Mierlo is het nu echter niet het moment voor veto's. “Hoe kalmer en rustiger wij reageren, hoe beter dat is voor de zaak. Daar ben ik heilig van overtuigd”, aldus Van Mierlo.

Van Mierlo zei gisteren met verschillende collega's te hebben gesproken en zag “geen reden tot ongerustheid” wat betreft de kandidatuur van Duisenberg. Hij besprak de kwestie niet met Fransen, de Franse minister Védrine was gisteren ook niet in Brussel. Anders dan minister Zalm (Financiën) vorige week, stelde Van Mierlo de kwestie niet plenair aan de orde. Een besluit over de president van de Europese Centrale Bank hoeft pas begin volgend jaar te worden genomen, op het moment dat bekend wordt welke landen toetreden tot de derde fase van de Economische en Monetaire Unie.