Syrië van drugslijst VS

WASHINGTON, 11 NOV. President Clinton heeft Syrië en Libanon verwijderd van de Amerikaanse lijst van landen die worden beschuldigd van grootscheepse betrokkenheid bij drugsproduktie en -handel.

Volgens Clinton wijst onderzoek uit dat beide landen drastische maatregelen hebben genomen om een eind te maken aan de papaverteelt. De nog resterende doorvoer van Zuidamerikaanse cocaïne noemde hij in een brief aan het Congres kwantitatief niet van groot belang voor de VS. In het Congres stuitte de maatregel onmiddellijk op fel verzet. Het Congres is de laatste jaren meer geneigd geweest een harde politiek te voeren jegens Syrië dan de regering, die er belang bij heeft Damascus bij het vredesproces in het Midden-Oosten betrokken te houden. (AP)