Stadsdelen tegen gekozen voorzitter

AMSTERDAM, 11 NOV. De Amsterdamse stadsdelen zien niets in een bestuurlijk stelsel met een gekozen voorzitter. Een voorstel van het Amsterdamse gemeentebestuur om de voorzitters van de deelraden direct door de burgers te laten kiezen is door alle stadsdelen afgewezen.

De Amsterdamse stadsdelen die een inwoneraantal tussen 30.000 en 90.000 hebben moeten van het college fuseren. Het college baseert zich daarbij op een rapport van een commissie onder leiding van hoogleraar bestuursrecht P. Tops. De stadsdelen met een inwoneraantal tussen de 30.000 en 40.000 hebben de keuze tussen een fusie met een ander stadsdeel of bestuurlijke vernieuwing.

Voor de bestuurlijke vernieuwing heeft het gemeentebestuur een aantal voorstellen aan de stadsdelen gedaan: zoals een gekozen voorzitter, het buiten de raad plaatsen van het dagelijks bestuur en bestuursleden van buiten de raad aanstellen. Uit een inventarisatie van de plannen van de stadsdelen blijkt nu dat de meeste stadsdelen de voorkeur geven aan het buiten de raad plaatsen van het dagelijks bestuur. Een gekozen voorzitter is volgens de stadsdelen een te vergaande bestuurlijke verandering. Het plan voor de gekozen voorzitter is afkomstig van de Amsterdamse D66. D66 is ook voor een gekozen burgemeester.

Aanstaande woensdag beslist de gemeenteraad over de fusievoorstellen van de stadsdelen. Amsterdam-Oost wil fuseren met Watergraafsmeer. De stadsdelen Rivierenbuurt en Buitenveldert hebben plannen om samen met een klein deel van Zuid samen te gaan. Dit nieuwe stadsdeel zal op die manier de ontwikkeling van het prestigieuze kantorencomplex langs de Zuidas binnen zijn grenzen hebben. Maar bewoners van het 'afgeknipte' deel van Zuid hebben bezwaren tegen de fusie en willen bij Zuid blijven. De gemeenteraad zal morgen besluiten over een fusie tussen Zuid en de Pijp.

De Amsterdamse stadsdelen zijn acht jaar geleden ingesteld om de kloof tussen de burger en de politiek te verkleinen. In totaal zestien deelraden kregen de verantwoordelijkheid over bestemmingsplannen, het verdelen van subsidies in de welzijns- en sportsector en onderhoud en aanleg van wegen en openbare ruimte. Het aantal van zestien deelraden wordt nu teruggebracht tot dertien of veertien.