President Botswana treedt tevreden terug

GABORONE, 11 NOV. De president van Botswana, Sir Ketumile Masire, heeft gisteren aangekondigd dat hij op 31 maart zal terugtreden. Hij heeft dan 18 jaar aan het roer gestaan van een van de stabielste landen van Afrika. Vrijwillige afstand van de regeermacht is een zeldzaamheid op dit continent, waar leiders, als ze niet levenslang dienen, worden gewipt door gewapende rebellieën, staatsgrepen en een enkele verkiezingsnederlaag.

“Met een economische groei van 5,8 procent en een schuldaflossing die niet meer in beslag neemt dan 3,5 procent van onze exportinkomsten, stel ik vast dat Botswana een succes is”, aldus Masire gisteren in een toespraak tot het parlement. “Het is dan ook met grote voldoening en vol vertrouwen in de toekomst dat ik mijn verantwoordelijkheden als president per 31 maart neerleg.” De 72-jarige Masire zal het ambt overdragen aan vice-president Festus Mogae, tevens minister van Financiën en Ontwikkelingsplanning, die in functie zal blijven tot de verkiezingen van 1999.

Masire werd in 1980 president van dit voormalige Britse protectoraat in zuidelijk Afrika. Onder zijn leiding ontwikkelde Botswana zich van een volslagen hulpafhankelijk land tot een financieel gezonde natie. In 1967, een jaar na 's lands onafhankelijkheid, werden in de bodem diamanten aangetroffen. Deze rijkdom werd met een in Afrika ongekende zuinigheid beheerd. Masire en zijn collega's bestierden de openbare financiën met straffe hand, wat resulteerde in veertien achtereenvolgende jaren met begrotingsoverschotten en een ruime reserve aan buitenlandse deviezen.

Masire's opvolger Mogae was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor deze begrotingsdiscipline. Hij studeerde economie in Oxford en Sussex en diende geruime tijd als gouverneur van de centrale bank. Dat Mogae ook na de verkiezingen van 1999 president blijft, staat nog niet vast. Binnen de regerende Democratische Partij van Botswana (BDP) zijn er nog vier andere kandidaten voor het hoogste ambt, onder wie de huidige minister van Openbare Werken en Transport, Daniel Kwelagobe.

De BDP verloor bij de verkiezingen van 1994 enig terrein aan het oppositionele Nationale Front van Botswana (BNF) als gevolg van proteststemmen van vooral werkloze jongeren. De werkloosheid in Botswana bedraagt bijna 40 procent. (Reuters)