Nieuwe Poolse regering krijgt vertrouwen Sejm

WARSCHAU, 11 NOV. De nieuwe rechts-liberale Poolse regering wil de hervormingen van Solidariteit voortzetten en ijveren voor 'christelijke waarden'; ze wil Polen laten integreren in de Euro-Atlantische wereld, maar niet ten koste van de 'nationale identiteit'. De nieuwe regering kreeg vannacht met 260 tegen 173 stemmen het vertrouwen van het parlement.

Premier Jerzy Buzek lichtte gisteren in het parlement het programma van de nieuwe regering toe. Die regering is een coalitie van Kiesactie Solidariteit (AWS), die bij de recente parlementsverkiezingen de grootste partij werd, en de liberale Vrijheidsunie (UW). De AWS is een groepering van rond twintig rechtse, christen-democratische en nationalistische partijen en groepen.

Buzek zag vier grote taken voor de nieuwe regering: het scheppen van “fatsoenlijke levensomstandigheden voor de Poolse gezinnen”, het hervormen van de staat, het garanderen van veiligheid voor de burger en het versterken van “morele waarden”. Op economisch gebied stelde Buzek de privatiseringen van de telecommunicatie en de gedeeltelijke privatisering van de spoorwegen in het vooruitzicht. De sociale politiek zal zijn gericht op de vermindering van de werkloosheid en een belastinghervorming. Het onderwijs wordt “radicaal hervormd”, aldus Buzek, door middel van decentralisatie, de gelijktrekking van openbaar en particulier onderwijs en een nieuw beurssysteem.

Polen hoopt in 1999 toe te treden tot de NAVO en blijft ook ijveren voor “een realistische, snelle integratie in de structuren van de Europese Unie”, zo zei Buzek. “Tijdens de onderhandelingen zullen we er zorg voor dragen dat het proces van integratie wordt gevoerd met respectering van de Poolse identiteit.”

De bewoordingen waarin Buzek zich over de toetreding tot de EU uitdrukte, en eerdere uitlatingen van de met Euro-integratie belaste minister Ryszard Czarnecki hebben waarnemers tot de conclusie gebracht dat deze regering minder haast heeft met de toetreding tot de EU dan de vorige regeringen. Verbazend is dat niet, omdat de AWS die vorige regeringen heeft verweten de Poolse belangen in het overleg niet afdoende te hebben verdedigd. De meeste rechtse, nationalistische en katholieke of christen-democratische partijen en groepen in Polen staan sceptisch tegenover de Europese integratie. In Buzeks regeringsverklaring was weinig bereidheid te bespeuren om handelsbarrières of subsidies af te schaffen - een voorwaarde voor toetreding tot de EU.

De grote man achter de regering, ASW-leider Marian Krzaklewski, deed in het debat over het regeringsprogramma een uiterst felle aanval op de voorgaande, door de ex-communistische partij SLD geleide regeringen. De huidige regering, zei hij, erft “een zwakke, gecorrumpeerde, zelfs mafiose staat”, waarin “hervormingen zijn geblokkeerd”. Hij zei dat velen in de SLD “niet werkelijk hebben gebroken met hun communistische verleden” en kondigde een “urgent onderzoek” aan om “alle gecompromitteerde functionarissen” uit het openbaar bestuur te verwijderen en “alle verantwoordelijken voor misdrijven ten tijde van het communisme” voor de rechter te brengen. (AFP, Reuters)