Hypotheekrente-aftrek tweede huis

De belastingplannen van Zalm en Vermeend (beiden Finaciën) waarmee een eind wordt gemaakt aan de hypotheekrente-aftrek voor de tweede woning, zijn met gemengde gevoelens ontvangen. Het zal volgens F. van Loon van de Vereniging Eigen Huis (VEH) veel van zijn leden pijn doen. “Ik kan die pijn niet zomaar wegwuiven.” De eerste zorg van de vereniging is echter de aftrek van de éérste woning.

“De woning is een primaire levensbehoefte, waarvan de hypotheekrente-aftrek een groot deel van de netto woonlasten bepaalt.” Zolang daar niet aan getornd wordt is Van Loon “per saldo blij”.

De Vereniging van Recreatie-ondernemers (RECRON) beschrijft het plan als “de doodsteek voor het toerisme”. De financiering door particulieren van ruim tienduizend bungalows in Nederland is mogelijk door de aftrek van de hypotheekrente voor het tweede huis. Als die aftrek vervalt, zullen de bungalows in waarde dalen en onverkoopbaar worden, vreest de RECRON.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars beschouwt het voornemen als “een tragische beslissing voor de woonconsument”. Omdat Nederlanders komende decennia meer vrije tijd krijgen, groeit de behoefte aan een tweede huis, redeneert een woordvoerster. “Het zal ons dan ook verbazen als het kabinet deze maatregel doorvoert.”

Ook Zalm en Vermeend's voorstel om de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor pensioenfondsen af te schaffen wekt verbaasdheid. De pensioenfondsen hebben geen winstoogmerk, en dat geldt ook voor hun aanvullende verzekeringsproducten, aldus F. Prins van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (VB). Heffing van vennootschapsbelasting ligt dan ook “niet voor de hand”.