Havenbedrijven

Niet de zogenaamde onwil van de werknemers om zich flexibel om te stellen is de oorzaak dat de havenbedrijven en dus ook de SHB niet renderen (3 november). Maar de totale onbekwaamheid van de directies van deze bedrijven om de benodigde tarieven met hun klanten, (de reders/cargadoors), af te sluiten.

Het is immers al jaren bekend dat bij het vaststellen van de stuwadoorstarieven de directies van de havenbedrijven steeds weer het onderspit delven. Als deze havenbaronnen de gevolgen van die verkeerd afgesloten tarieven afwentelen op hun werknemers, is dat een kwalijke zaak. Maar dat sommige betaalde vakbondsbestuurders, die zich kennelijk ook een beetje ondernemer voelen, daar hun medewerking aan verlenen vind ik ronduit schandelijk.

    • E. van der Horst