Europees Hof achter promotie vrouwen

BRUSSEL, 11 NOV. Het Europees Hof van Justitie heeft vanmorgen bepaald dat vrouwen de voorkeur mogen krijgen boven mannen bij promoties naar banen waar minder vrouwen dan mannen werken. Het Hof in Luxemburg deed de verrassende uitspraak in een zaak over een wet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die een dergelijke voorkeursbehandeling mogelijk maakt.

De Europese Unie was in afwachting van de uitspraak om duidelijkheid te krijgen welke actie regeringen mogen ondernemen om carrière-vooruitzichten voor vrouwen te verbeteren. De uitspraak ging in tegen het advies van de advocaat-generaal, die had aanbevolen de wet van de Duitse deelstaat te verwerpen als in strijd met de Europese regels. Advocaat-generaal Francis Jacobs had in mei gezegd dat elke regel die vrouwen “absolute en onvoorwaardelijke prioriteit” geeft bij benoemingen in strijd is met EU-bepalingen inzake discriminatie. Zo'n regel gaat volgens de advocaat-generaal verder dan EU-regels over het bevorderen van gelijke kansen.

Het Hof bepaalde vanmorgen echter dat de wet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen aanvaardbaar was, omdat deze vrouwen weliswaar prioriteit geeft maar geen automatische en onvoorwaardelijke prioriteit. De wet staat namelijk toe mannen te benoemen als deze kunnen aantonen beter geschikt te zijn voor de baan.

Het besluit van het Hof gaat in tegen een eerdere uitspraak uit 1995 in de zogenoemde Kalanke-zaak - de eerste op Europees niveau over een dergelijke kwestie van positieve discriminatie. Het hof bepaalde toen dat een quota-systeem in de Duitse deelstaat Bremen in strijd was met de Europese regelgeving door aan vrouwen onvoorwaardelijk de voorkeur te geven boven mannen die gelijke kwalificatie hebben voor een baan in beroepsgroepen waar vrouwen ondervertegenwoordigd zijn.(Reuters)