Employability

Het artikel van Keimpe Schilstra, 'Employability is vooral een modegril' (30 oktober) doet de oplossing aan de hand voor wie nog niet weet wat onder die uitdrukking wordt verstaan. “Employability,” zo schrijft hij, “is een samentrekking van employee en adaptability en heeft tot doel de inzetbaarheid van de werknemer (m/v) zo groot mogelijk te maken”.

Akkoord! Maar waarom, zo vraag ik mij af, heeft men niet gewoon een Nederlands klinkend woord gekozen of gemaakt; waarom niet personasbaarheid, zijnde een samentrekking van personeel en aanpasbaarheid? Ook dit woord zegt niets, betekent niets, is duister, maar wat dan nog?

Beter een Nederlands klinkend onzinwoord, dan iets wat buitenlands klinkt. Of is het juist die buitenlandse klank die het hem moet doen?

    • H. Onderdenwijngaard