Demonstratie voor meer salaris in Hoger Onderwijs

Foto: ZOETERMEER - Met een fluitconcert hebben gisteravond ongeveer achthonderd leraren bij het ministerie van Onderwijs in Zoetermeer hun ongenoegen geuit over hun “salarisachterstand”. Ze hebben volgens de onderwijs-bonden een te hoge werkdruk en 3,5 procent minder salaris dan andere ambtenaren. De bonden waarschuwen dat hun leden bereid zijn te staken als hun leden niet meeprofiteren van de economische groei, zoals minister Ritzen (Onderwijs) zou hebben beloofd.

De Tweede Kamer behandelt deze week de onderwijsbegroting van minister Ritzen. Behalve de salarisperikelen zal daarin ook de kritiek van de universiteiten aan de orde komen op het plan van Ritzen om jaarlijks 500 miljoen gulden aan onderzoeksgeld van de univer- siteiten over te hevelen naar de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Dat is “tegen alle afspraken in”, aldus voorzitter R. Meijerink van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Hij vindt het pleidooi van Ritzen voor Nederland als 'brainport' “ongeloofwaardig” door de bezuinigingen op het hoger onderwijs. De universiteiten hopen dat er na de Tweede-Kamer- verkiezingen een “nieuwe kapitein” komt op het ministerie van Onderwijs, aldus Meijerink. (Foto Roel Rozenburg)