Borst: 50 miljoen extra tegen wachtlijsten in zorg

DEN HAAG, 11 NOV. Minister Borst (Volksgezondheid) stelt voor het verder bekorten van wachtlijsten in ziekenhuizen volgend jaar vijftig miljoen gulden beschikbaar. Eind vorig jaar trok zij ook al vijftig miljoen gulden voor extra knie-, heup-, hart en cataractoperaties uit. Het geld daarvoor haalt de minister weg bij de apothekers. Deze moeten daardoor komend jaar 150 miljoen gulden bezuinigen in plaats van de honderd miljoen die zij eerder met de minister hadden afgesproken.

Borst besloot daartoe gisteren op aandringen van D66 en PvdA tijdens het debat in de Tweede Kamer over het Jaaroverzicht Zorg, de 'begroting' voor de zorgsector. Zij wil nog wel eerst met de apothekers overleggen voordat ze definitief besluit om hun vergoeding voor medicijnen al op 1 januari, in plaats van zoals afgesproken op 1 mei, met 5 procent te verlagen. De Kamer had in juni al op een extra korting aangedrongen. Borst verklaarde toen dat dit juridisch niet haalbaar was.

Onder druk van de Tweede Kamer gaat Borst ook praten met de logopedisten over de korting van tien miljoen op het budget voor logopedie buiten het onderwijs. De minister noemde in het jaaroverzicht die verlaging mogelijk omdat lang niet alle behandelingen effectief en noodzakelijk zijn. Zij gaat ervan uit dat door de verlaging van het budget zorgvuldiger van logopedie gebruik wordt gemaakt. Veel fracties in de Kamer denken dat vooral kinderen de dupe worden. Volgens de minister is dat niet het geval, ofschoon nog met de logopedisten moet worden gesproken over de effectuering van de maatregel. Borst houdt daarbij vast aan de korting met tien miljoen gulden, zo zei ze gisteren.

De Kamer maakt zich zorgen over een dreigend tekort aan personeel in de zorgsector. Verschillende fracties voorzien grote problemen doordat een realtief groot deel van het huidige personeelsbestand ouder dan 45 jaar is. De belangstelling onder het kleiner wordend aantal jongeren voor een baan in de zorg neemt daarnaast af. De minister verwacht dat herintredende vrouwen soelaas kunnen bieden voor de verwachte personeelsproblemen.

Borst beloofde de Kamer snel duidelijkheid verschaffen over de toekomstige arbeidsmarkt voor huisartsen. De Landelijke Huisartsenvereniging waarschuwt al enige tijd voor een tekort, maar volgens Borst is dat een te pessimistische visie. Ze beloofde steun voor een suggestie uit de Kamer om de opleiding, die enkele jaren geleden is verlengd van twee tot drie jaar, weer in te korten. Die verlenging was onder meer nodig om aan de Europese normen te voldoen. Maar volgens Borst is inkorting met een half jaar mogelijk haalbaar. Daardoor kan, zo meent de minister, een dreigend tekort aan huisartsen worden voorkomen.

Een deel van de Kamer, waaronder de VVD, verwacht van die maatregel geen heil en ziet meer in uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen. Borst praat hierover vandaag met de huisartsen.