Bagdad blijft bij zijn eisen; VS werken aan sancties tegen Irak

NEW YORK/BAGDAD, 11 NOV. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië werken in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aan nieuwe sancties om Irak te dwingen zijn obstructie tegen de VN-ontwapeningscommissie te staken.

De Amerikaanse VN-ambassadeur, Bill Richardson, kondigde gisteren in New York aan vandaag aan zijn collega's een voorstel voor te leggen, en te hopen op - eenstemmige - aanvaarding op woensdag. Hij voegde eraan toe dat “alle opties open zijn” als Irak niet toegeeft. Ter onderstreping van deze impliciete dreiging met geweld annuleerden de Amerikaanse minister van Defensie, William Cohen, en de voorzitter van de verenigde chefs van staven, generaal Henry Shelton, een rondreis door Azië.

Volgens diplomatieke bronnen in New York zijn de Amerikanen er op dit moment primair in geïnteresseerd alle 15 leden van de Veiligheidsraad zover te krijgen dat ze de Iraakse uitwijzing van de Amerikaanse inspecteurs van de ontwapeningscommissie als illegaal bestempelen en een reisverbod afkondigen tegen bepaalde Iraakse functionarissen. Washington en Londen zouden ook graag willen dreigen met “ernstige consequenties” als Irak niet zou inbinden. Maar Frankrijk en Rusland, die zich altijd al toegeeflijker opstellen jegens Irak, verzetten zich daartegen, aldus diplomatieke bronnen. Rusland vindt dreigementen niet zinvol, terwijl Frankrijk Bagdad meer tijd wil geven. De zegslieden gingen ervan uit dat in de laatste versie alleen zal worden verwezen naar eerdere verklaringen die een dergelijk dreigement bevatten.

Irak liet gisteren en vandaag weten vast te houden aan zijn eisen: dat wil zeggen ten minste vermindering van het aantal Amerikanen in de inspectieteams van de VN, beëindiging van de vluchten met het Amerikaanse U-2 verkenningsvliegtuig en een tijdschema voor opheffing van het handelsembargo van de VN. De Iraakse vice-premier Tareq Aziz, die gisteren in New York arriveerde, wil in de Veiligheidsraad het uitgangspunt van zijn land uitleggen dat de VS de ontwapeningscommissie manipuleren. Washington verzet zich daartegen omdat hij, aldus Richardson, “alleen maar bedriegt en ontkent en vertraagt”.

Onze correspondent in Brussel voegt hieraan toe: De Europese Unie heeft gisteren een beroep gedaan op Irak om de VN-resoluties na te leven. Het ging om een gesproken verklaring, tijdens een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. De EU gaf geen formele verklaring uit over Irak, omdat het geen agendapunt was. Op de achtergrond speelt dat de EU-lidstaten uiteenlopende meningen hebben over Irak. De Franse minister Védrine was niet in Brussel, omdat hij in Parijs Tareq Aziz ontving, die een tussenstop maakte op weg naar New York.