Apotheken

De Belgische organisatie van apothekers heeft provinciale databanken ingesteld waarin de actuele gegevens inzake de openingsuren tijdens de nacht- en zondagsdiensten van alle apotheken uit het district zijn opgeslagen. Een telefoontje naar een centraal nummer verschaft de opbeller na vermelding van zijn postcodenummer ogenblikkelijk de gewenste informatie.

De vraag rijst wanneer onze apothekers dit voorbeeld van serviceverlening van hun Belgische collega's zullen overnemen!

    • J. van der Meulen