Website

Onderzoeksjournalist Seymour Hersch ontkracht in zijn nieuwe boek The Dark Side of Camelot de mythe van John F. Kennedy als mafiabestrijder. Volgens Hersch had Kennedy, die door zijn vele seksuele escapades zeer chantabel was, zelf banden met de mafia. In Hersch' boek zijn veel nieuwe bronnen te vinden. Wie wil kijken naar de 'onbevlekte' JFK kan terecht bij History Place.

(www.historyplace.com/kennedy/galley.htm)