THE ECONOMIST

Het naar voren schuiven door Frankrijk van Jean-Claude Trichet als kandidaat-directeur van de Europese Centrale Bank heeft tot verbaasde reacties geleid. Immers, velen leefde in de veronderstelling dat Duisenberg deze post straks zou gaan bekleden. Volgens The Economist zijn er drie redenen waarom een botsing over deze post een verkeerd effect heeft.

Ten eerste storen nogal wat lidstaten van de EU zich aan het Frans-Duitse gesteggel over politieke aangelegenheden of banen. Daarom vinden nogal wat lidstaten dat de eerste man van de ECB überhaupt geen Duitser of Fransman moet zijn.

De tweede reden is dat de omvorming van het Europese Monetaire Instituut, waar Duisenberg de eerste man is, tot de ECB een stuk moeilijker zal verlopen wanneer een verandering aan de top plaats heeft.

Volgens het blad zal een eventuele strijd om de eerste plaats bij de ECB het vertrouwen in de euro niet ten goede komen. Het feit dat Frankrijk voorstander is van een politiek tegenwicht tegenover de ECB heeft evenmin een positief effect. Het zou het blad niet verbazen wanneer Trichet de felbegeerde baan niet krijgt. Sterker, de lezers worden opgeroepen een euro of twee in te zetten op de directeur van de Spaanse bank Luis Rojo, die tevens vice-president van het EMI is. Zijn straffe financiële politiek heeft ertoe geleid dat Spanje op dit moment beter voldoet aan de criteria van Maastricht dan Frankrijk of Duitsland.