Opperbevelhebber van Russische marine weg

MOSKOU, 10 NOV. President Boris Jeltsin van Rusland heeft zaterdag de opperbevelhebber van de Russische marine, admiraal Feliks Grokov, ontslagen.

In Jeltsins decreet werd geen reden gegeven voor het ontslag van Gromov. Later heette het in een bekendmaking van het Russische ministerie van Defensie dat de admiraal zestig is geworden en met pensioen is gegaan. Maar geen waarnemer gelooft die lezing omdat Gromov in het decreet niet werd bedankt voor zijn diensten - een gebruikelijke formulering bij een normale pensionering.

Over de motieven achter Gromovs verwijdering houden de waarnemers er uiteenlopende meningen op na. Volgens sommigen is Gromov ontslagen wegens een aantal explosies op munitie-opslagplaatsen van de marine in het Russische Verre Oosten. President Jeltsin zou zich aan die explosies zeer hebben geërgerd. Anderen houden het erop dat Gromov verantwoordelijk is gesteld voor “het web van corruptie” bij de marine en voor de slechte staat waarin de marine zich bevindt. Hoewel Gromov zelf nooit in opspraak is gekomen is de afgelopen maanden wel een reeks spectaculaire corruptie-gevallen in de marineleiding aan het licht gekomen. In de Russische media werd al geruime tijd gespeculeerd over Gromovs vertrek. Gromov zou niet of te weinig bereid zijn door Jeltsin en de regering gewenste hervormingen bij de marine door te voeren. In april drong een communistisch parlementslid aan op Gromovs ontslag omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor “de desintegratie en de dood van de Russische marine”. Gromov is opgevolgd door zijn plaatsvervanger, admiraal Vladimir Koerodejov. Koerodejov werd in juli stafchef van de marine. (Reuters, AP)