Maasstad in race om cultuurtitel

ROTTERDAM, 10 NOV. De strijd om de aanwijzing van de Culturele Hoofdstad van Europa in 2001 is de laatste beslissende fase ingegaan. Rotterdam, dat op 12 september door de Nederlandse regering als kandidaat is voorgedragen, moet het opnemen tegen Genua, Valencia, Oporto, Basel en Riga. Dat bleek vrijdag in Luxemburg, de laatste dag dat kandidaat-steden konden worden aangemeld.

Twee belangrijke potentiële concurrenten, Barcelona en Lille, zijn afgevallen. De Noord-Franse 'zusterstad' van Rotterdam is wel kandidaat voor Culturele Hoofdstad in 2002. Op 24 november besluiten de ministers van cultuur van de EU-landen in Luxemburg welke stad zich in 2001 Culturele Hoofdstad van Europa mag noemen. Het is echter niet uitgesloten dat tegelijkertijd ook een besluit over 2002 wordt genomen, aldus K. Weeda, hoofd culturele zaken van de gemeente Rotterdam.

Voor het zg. cultuurcomité (de hoogste cultuurambtenaren uit de EU-lidstaten) presenteerden de kandidaatsteden in Luxemburg hun 'bidbook' waarin ze hun kandidatuur toelichten. De Rotterdamse delegatie gaf een tien minuten durende audio-visuele presentatie waarin in Rotterdam wonende inwoners uit de overige veertien EU-landen in hun eigen taal vertellen waarom ze in de Maasstad wonen, werken en uitgaan. In het Rotterdamse multi-color bidbook wordt de nadruk gelegd op de Maasstad als nieuwe stad en nieuwe samenleving. De ruim dertig pagina's tellende brochure omvat voorts een overzicht van de culturele voorzieningen, nieuwbouwplannen en de jaarlijkse festivals. Rotterdam wil naar het voorbeeld van Antwerpen in 1993 50 miljoen gulden besteden aan het project. De gemeente stelt zelf 17 miljoen beschikbaar evenals de regering. De resterende 16 miljoen moet van sponsors komen.

Een Rotterdamse delegatie onder leiding van cultuurwethouder H. Kombrink reist deze weken talrijke Europese hoofdsteden af om de kandidatuur van Rotterdam te bepleiten. Vorige week werden Helsinki, Stockholm en Brussel bezocht, deze week staan Madrid, Bonn en Kopenhagen op het programma. Later volgen bezoeken aan Parijs en Rome. De Britse regering heeft de boot beleefd afgehouden met het argument dat ze geen tijd heeft voor gesprekken met delegaties van de zes kandidaat-steden. Staatssecretaris Nuis (cultuur) zal Rotterdams kandidatuur bepleiten bij minister Mark Fischer, die hij regelmatig ontmoet in het kader van de zgn. troika in de EU (de voorgaande, huidige en volgende voorzitter van het EU-overleg).

Op 24 november moet in elk geval worden besloten welke stad in 2001 Culturele Hoofdstad wordt omdat anders de termijn voor voorbereiding te kort is. Het besluit moet met algemene stemmen worden genomen. Als er geen overeenstemming mogelijk is, zou als compromis eventueel ook alvast een besluit over 2002 kunnen worden genomen.