Kamer vraagt opheldering over vliegtuig

DEN HAAG, 10 NOV. De Tweede Kamer vraagt staatssecretaris Gmelich-Meijling (VVD, Defensie) morgen om opheldering over de aankoop van het regeringsvliegtuig, de Gulfstream IV.

Eind 1995, bij de aanschaf van dit toestel, blijkt Meijling tegen het advies van zijn ambtenaren te zijn ingegaan. Een ambtelijke werkgroep had toen een “duidelijke voorkeur” voor een ander vliegtuig, zo blijkt uit documenten die het tv-programma Netwerk gisteravond toonde. Een woordvoerder van Defensie heeft dit bevestigd.

Volgens Meijling kon de Gulfstream IV meer passagiers vervoeren dan het concurrerende toestel, de Challenger 604. Dat voerde hij eind 1995 als een van de voordelen aan. Op dat moment zaten er nog dertien stoelen in de Gulfstream IV. Later is dat aantal teruggebracht tot elf en is er communicatie-apparatuur voor in de plaats gekomen.

De Challenger heeft tien zitplaatsen, was goedkoper en zou compensatie-orders hebben opgeleverd. Intussen kampt de Gulfstream IV voortdurend met problemen, waardoor het toestel geregeld aan de grond staat. Premier Kok strandde enkele weken terug met het toestel in Egypte en tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie stond het toestel enkele maanden met pech aan de grond.

Het Tweede-Kamerlid Hillen (CDA) is “ontstemd” over de gang van zaken rond de Gulfstream. “Wij roepen zowel de staatssecretaris als de coalitie ter verantwoording. Meijling heeft een verkeerd beeld geschetst van de technische kwalificaties van het toestel en van de consensus bij de luchtmacht.” Hillen: “De coalitie heeft zich veel te makkelijk laten leiden door de staatssecretaris.”

Het Kamerlid Hoekema (D66) noemt de manier waarop Meijling gehandeld heeft “dubbel”. Volgens hem is er niet direct sprake van misleiding, maar dient de staatssecretaris zich wel te verantwoorden in de Kamer. “Hij heeft de indruk gewekt dat hij op één lijn zat met de luchtmachttop. Dat blijkt nu maar ten dele het geval te zijn geweest”, aldus Hoekema. De D66'er stelde echter wel dat de discussie over Meijlings handelwijze “binnen proporties” gezien moet worden. Hoekema: “Ik verbind nog geen verregaande conclusies aan de manier van handelen. We wachten het antwoord van de staatssecretaris af.” Ook VVD en PvdA willen extra uitleg van Meijling.

Een woordvoerder van Defensie laat weten dat het verschil tussen de Challenger en de Gulfstream ten tijde van de aanschaf minimaal was.