Jorritsma overweegt helmplicht snorfietsers

DEN HAAG, 10 NOV. Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat overweegt “zeer serieus” om alsnog een helmplicht in te voeren voor brom- en snorfietsen. Zij vindt het een “schandelijke zaak” dat de bromfietshandel zonder enige wroeging snelheidsbegrenzers van brommers verwijdert.

Jorritsma zei dit zaterdag in een reactie op een steekproef van dagblad Trouw die uitwijst dat negen van de tien winkels in de bromfietsbranche gratis de snelheidsbegrenzer verwijderen. Dat is tegen alle afspraken in met onder meer Verkeer en Waterstaat. “Een schandelijke zaak”, aldus de minister voor de NOS-radio.

Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) valt aan een helmplicht niet meer te ontkomen. Desnoods alleen voor de leeftijdsgroep tussen 16 en 20 jaar, zo oppert VVN'er Woudenberg.

Jorritsma is vorig jaar met de branche overeengekomen dat de helmplicht voor bromfietsers uitblijft als de bromfietsverkopers zich houden aan het niet opvoeren van bromscooters en snorfietsen. Dat convenant geldt voor vier jaar. Vooral jongeren rijden evenwel met opgevoerde brommers die soms 100 kilometer per uur halen. Opgevoerde snorfietsen kunnen 40 tot 50 kilometer per uur halen, terwijl de bestuurders niet verplicht zijn een helm te dragen.

Nu VVN steeds meer signalen krijgt dat de branche in weerwil van de afspraken snorfietsen verkoopt die op te voeren zijn, vindt Woudenberg dat Jorritsma de helmplicht alsnog moet invoeren. Aangezien het vooral jongeren betreft die azen op de op te voeren snorfiets, zou een helmplicht beperkt kunnen blijven voor de groep tussen de 16 en 20 jaar. Ouderen die keurig tuffen met de maximale snelheid van 25 kilometer, zouden dan geen helm op hoeven.

Nederland telde vorig jaar 538.000 brom- en snorfietsen. Over geheel 1996 zijn er in die sector 107 doden en 2.238 gewonden gevallen. Van de dodelijke slachtoffers waren er 61 jonger dan 25 jaar. De meesten waren zogenoemde beginners (15 tot 17 jaar). Zij hebben volgens berekeningen van VVN een ruim elfmaal grotere kans om te komen dan het gemiddelde. Voor Jorritsma is het “onaanvaardbaar” dat het aantal dodelijke slachtoffers oploopt. (ANP)