Europese politici: Duisenberg kansrijk

TOULOUSE, 10 NOV. De Nederlander Duisenberg heeft nog alle kans om de eerste president van de Europese Centrale Bank (ECB) te worden. Dat zei gisteren een Europese regeringsleider, die zowel zeer goede Franse als Duitse relaties heeft, op strikte voorwaarde van anonimiteit. Ook een Duitse politicus die gisteren samen met bondskanselier Kohl aanwezig was bij een bijeenkomst van Europese christendemocratische regeringsleiders in Toulouse zei dat er een oplossing is voor het probleem dat vorige week ontstond toen Frankrijk met de gouverneur van de Banque de France, Trichet, een eigen kandidaat voor de ECB presenteerde.

Over de kwestie willen de politici slechts anoniem praten, omdat zij menen dat het slechts in een rustige atmosfeer mogelijk is dat de voormalige president van De Nederlandsche Bank Wim Duisenberg de eerste president van de ECB wordt.

Duisenberg is momenteel president van het Europees Monetair Instituut, de voorloper van de ECB. Toen een belangrijke adviseur van bondskanselier Kohl, Bitterlich, gisteren naar de positie van Duisenberg werd gevraagd, herhaalde deze in hoog tempo dat hij “geen commentaar, geen commentaar, geen commentaar” had. Volgens de Europese regeringsleider en de Duitse politicus heeft Duisenberg nog evenveel steun in de meeste lidstaten van de Europese Unie als hij had voordat de Fransman Trichet kandidaat werd. Het zou nu allereerst belangrijk zijn om kalmte te bewaren zodat voorkomen wordt dat de Franse regering om reden van gezichtsverlies de kandidatuur van Trichet niet meer kan terugtrekken. Vervolgens zou Frankrijk gesteund kunnen worden om andere belangrijke internationale bankiersposten te bemachtigen. De termijn van de Fransman Camdessus aan de top van het Internationale Monetaire Fonds nadert zijn einde en ook voor de Franse topman Larosière bij de Europese Bank voor Herstel en Ontwikkeling (EBRD) in Londen moet een opvolger worden gevonden.

De regeringsleider en de Duitse politicus zeiden in de marge van de bijeenkomst van de christendemocratische leiders in Toulouse onafhankelijk van elkaar de indruk te hebben dat de Franse regering niet eensgezind enthousiast is over de kandidaatstelling van Trichet door president Chirac en premier Jospin. “Er is een Frans-Frans probleem”, aldus de regeringsleider. Hij meende dat dit de kans verhoogt om een oplossing te vinden waardoor Duisenberg bij de ECB kan worden benoemd. Hij zei overigens dat het verstandig zou zijn als de Europese staats- en regeringsleiders niet tot volgend jaar mei zouden wachten met de benoeming van Duisenberg. Het leek hem echter moeilijk om zo'n besluit te nemen voordat vaststaat welke landen tot de eerste groep behoren die aan de euro deelnemen.

    • Ben van der Velden