DIE ZEIT

Ook in Duitsland zal het niet lang meer duren voor scholen en universiteiten van hogerhand rapportcijfers krijgen. Die Zeit gaat deze week pagina's lang in op de aangekondigde herzieningen van het Duitse onderwijsstelsel. Het opvallendst daarbij is dat het gelijkheidsdenken definitief is afgezworen.

Elite in plaats van middelmaat, zo luidt de kop op de voorpagina. Leerlingen èn onderwijsinstellingen zijn verschillend en daar mag op gewezen worden. In een afgedrukte toespraak van bondspresident Roman Herzog pleit deze voor een herwaardering van rapportcijfers en voor jaarlijkse overzichten van schoolresultaten naar Amerikaans voorbeeld. Ouders moeten weten waar ze hun kinderen heen sturen, terwijl de slechte scholen geprikkeld moeten worden om zich te beteren. Ook vraagt Herzog om Engels als lagere school-vak en als examentaal en om bibliotheken die niet al om half vijf dicht gaan.

In een reportage over een nieuwe economische hogeschool in Leipzig blijkt dat de bibliotheken daar nu al dag en nacht open zijn. Ook wordt de leerlingen na elk semester gevraagd hun - door banken en bedrijven betaalde - docenten een cijfer te geven. Vooraanstaande hoogleraren lopen zo het risico publiekelijk een onvoldoende te krijgen, zoals de voormalige rector tot zijn ontzetting mocht ervaren. De beste opleiding voor allen houdt de beste opleiding voor de besten in, zo vat het blad de nieuwe ideologie samen. “Al het andere is verspilling van talent en een gebrek aan respect voor individuele capaciteiten.”