Aardgasproject bezegeld; Rusland en China leggen grens vast

PEKING, 10 NOV. De Russische president, Boris Jeltsin, en het Chinese staatshoofd, Jiang Zemin, hebben vanmorgen in Peking een gezamenlijke verklaring getekend waarmee een einde komt aan een langdurig geschil over hun grens.

Het document beëindigt meningsverschillen die waren gerezen over de praktische uitvoering van het in 1991 gesloten grensverdrag. De ondertekening, vanmorgen, was het belangrijkste resultaat van de vijfde Chinees-Russische top. De beide leiders bogen zich ook over de stagnerende bilaterale handel.

In de verklaring wordt de grensafbakening begroet als een “goed voorbeeld van een eerlijke en rationele oplossing van geschillen die een erfenis vormen uit het verleden”. Honderden jaren lang zijn er spanningen geweest aan de 4.300 kilometer lange Chinees-Russische grens, die zich uitstrekt van Mongolië tot de Japanse Zee. De laatste botsingen dateren van de jaren zestig, op het hoogtepunt van de ideologische confrontatie tussen Moskou en Peking, toen beide landen elkaar de suprematie betwistten in de communistische wereld. In 1969 kwam het langs de bevroren oevers van de grensrivieren tot schermutselingen tussen het Rode Leger van de voormalige Sovjet-Unie en het Chinese Volksbevrijdingsleger.

Na de ondertekeningsceremonie zei president Jiang Zemin dat het akkoord “waarborgen schept voor vrede, stabiliteit en rust aan de grens, de betrekkingen van goed nabuurschap tussen Rusland en China versterkt en bijdraagt aan regionale stabiliteit”. Jeltsin noemde zijn derde staatsbezoek aan China een succes en zei tegen Chinese verslaggevers: “Ik denk dat ik uw president nu even goed begrijp als iedere willekeurige Chinees. Dat is een goede basis voor wederzijds respect en de verdere groei van onze vriendschap.”

Tijdens een ceremonie in de Grote Hal van het Volk in Peking tekenden de Chinese vice-premier Li Lanquing en Ruslands eerste vice-premier Boris Nemtsov drie documenten ter bevordering van de wederzijdse handel. Hoogtepunt was een raamakkoord over een project ter waarde van 12 miljard dollar voor de aanleg van een aardgaspijpleiding van Siberië naar de Chinese kust. Het plan voorziet in de aanvoer van