Zaak-Weinreb (2)

Nuis zou zich moeten schamen. Uiteindelijk is de schuldige gevonden in de affaire-Weinreb: de tijdgeest! Dat het betoog van A. Nuis dubieus is, mag uit het volgende voorbeeld blijken.

Een tijdens de bezetting bekende NSB'er dr. W. Nijgh heeft een aantal joden geholpen. Na de bevrijding werden de mensen die hij heeft geholpen niet tot het proces als getuige toegelaten. Hij heeft 10 jaar verzwaard arrest uitgezeten. Uiteindelijk ging het erom zijn niet onaanzienlijke vermogen te kunnen confisqueren. Een mooi voorbeeld van de onzuiverheid van de naoorlogse rechtspleging zonder de mogelijkheid van begrip, sympathie en hulp.

Eenmaal fout is altijd fout. Van Weinreb kon dit blijkbaar niet gezegd worden.

Als je Weinreb heet en een echte deugniet bent dan kon je rekenen op bescherming en hulp van o.a. A. Nuis. Je hoeft later als verdediger van Weinreb ook geen spijt te hebben. Een excuus was en is niet nodig. Dat hij misschien mensen gekwetst heeft die wel oprecht in deze affaire naar rechtvaardigheid gestreefd hebben komt niet in hem op. De persoonlijke verantwoordelijkheid gereduceerd tot één woord: tijdgeest. Vergissen is immers menselijk.

Van de heer Nijgh kon dat niet gezegd worden. Die was toch door de tijdgeest ook 'fout'? Hij had alleen geen beschermers die het hem mogelijk maakten om ongemoeid in een villa met behoud van vennoten zijn dagen te slijten zoals Weinreb.

Over het betoog en de houding van A. Nuis in de affaire-Weinreb kan vanuit moreel gezichtspunt alleen gezegd worden: geteld, gewogen en te licht bevonden.

    • R. Meyer