Sorgdrager en OM

Af en toe bekruipt je als burger van dit land het gevoel dat je op een rare manier in het ootje wordt genomen. Op 2 november bracht de minister van Justitie de blijde boodschap dat zij 100 miljoen extra gaat uitgeven om de werkdruk bij het openbaar ministerie te verlichten. Prachtig denk je, de minister weet van wanten.

Dan herinner je je NRC Handelsblad van 1 november waarin de Amsterdamse officier van justitie mr. A.M. Fransen vertelt, dat hij gebruik maakt van de mogelijkheid bij het OM om als 55-plusser met een gunstige financiële regeling tevertrekken.

Weg hoogwaardige kennis van mensen die prima in staat zouden zijn om tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd uitstekend te functioneren. Omhoog schieten de totale kosten. Als belastingbetaler die tot zijn 65ste jaar zwaar voor dit soort onbegrijpelijk beleid moet meebetalen teken ik protest aan.

    • A.H.J. van den Brink