Rector TU Delft vertrekt na ruzie

DELFT, 8 NOV. Rector magnificus prof. dr. ir. J. Blaauwendraad van de Technische Universiteit Delft treedt vervroegd af. Hij heeft onoverkomelijke meningsverschillen met de voorzitter dr. N. de Voogd van het college van bestuur over de komende reorganisatie binnen de Delftse universiteit. Twee maanden geleden trad drs. M. Veenendaal al uit het collegebestuur van de TU in Delft. Ook zij legde haar functie neer omdat ze het oneens was met de toekomstvisies van de rest van het bestuur.