Rapportcijfer

Wat een mooie blinde vlek etaleert J. Dronkers in zijn repliek (4 november) op de opmerking van L. Prick dat zijn becijfering streng selecterende scholen beloont en de anderen diskwalificeert. Dat is niet zo, schrijft hij, want “strenge selectie, die zich uit in hoge uitstroompercentages, verlaagt mijn rapportcijfer”.

Dronkers ziet over het hoofd dat selectie niet alleen bij de uitstroom plaats vindt, maar heel nadrukkelijk ook bij de instroom. Alle scholengemeenschappen hebben een brugklas, soms zelfs een verlengde, en gebruiken die als zeer effectief selectiemiddel voor de keuze van de verder te volgen onderwijsrichting.

Door dit gegeven niet te verrekenen in zijn rapportcijfer voor scholen, benadeelt Dronkers alle categoriale scholen, zoals de zelfstandige gymnasia, die immers geen brugklas hebben en dus niet zo'n selectie kunnen toepassen. Wie minder kan selecteren heeft een grotere kans op een hoge uitstroom, lage eindexamencijfers en slagingspercentages en een hoog zittenblijfpercentage. Ten aanzien van deze groep heeft Prick dus volkomen gelijk als hij stelt dat Dronkers de wereld op zijn kop zet.

    • B.W. Lindeboom Hilversum