Prof. Bastiaans

In NRC Handelsblad van 1 november staan in de necrologie van prof.dr. J. Bastiaans enkele van zijn onderscheidingen genoemd. Het is juist dat Bastiaans Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw was, maar tevens had vermeld behoren te worden dat Bastiaans tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau werd benoemd.

    • J.J. van Bork