Netwerkcomputer

In het artikel van Michiel van Nieuwstadt 'De dood van de pc is nog even uitgesteld' (5 november) blijkt duidelijk hoe complex, hoe snel en hoe onvoorspelbaar de ontwikkelingen in de multimediawereld verlopen.

Terecht constateert Van Nieuwstadt dan ook: Het is vooralsnog te vroeg om te voorspellen aan welk apparaat consumenten de voorkeur zullen geven om een aansluiting te realiseren op Internet. De multimedia wereld is vol van voorspellingen, verwachtingen en onzekerheden. De technische mogelijkheden lijken meer richtingbepalend voor de ontwikkelingen dan de behoeften van de consument. De afstand tussen de stuurlieden van deze ontwikkelingen en de consument is onderhand wel heel groot geworden.

Zoals de gemiddelde consument nu tevreden is met een eenvoudige kraan als aansluiting op het waterleidingnet en een eenvoudige telefoon als aansluiting op het telefoonnet, zo zal hij in de toekomst ook tevreden zijn met een eenvoudig apparaat als aansluiting op het Internet. De huidige pc is dan een uitermate gebruikers-onvriendelijk apparaat; een onding. Het demotiveert in plaats van motiveert om gebruik te maken van Internet. De stuurlieden zouden misschien wat meer moeten terug kijken om te ervaren hoe de gemiddelde consument nog steeds worstelt met al weer verouderde produkten en deze ervaringen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe. De algemene toepassing van netwerkcomputers in de consumenten markt zou dan wel eens dichterbij kunnen zijn dan we vermoeden.

    • Hylke J.A.S. Tromp