Nederland zou met veto Trichet willen blokkeren

BRUSSEL, 8 NOV. Nederland zal de benoeming van de Fransman Trichet tot president van de Europese Centrale Bank (ECB) desnoods door middel van een veto tegenhouden. Dat zeggen Brusselse diplomaten.

Nederland is wel bereid om naar een tussenoplossing te zoeken om uit de patstelling te komen die is ontstaan sinds Frankrijk deze week met een eigen kandidaat kwam voor het presidentschap van de ECB. Als de Nederlandse kandidaat Duisenberg echter door Frankrijk wordt tegengehouden, zal Nederland Trichet geen kans geven. De president van de ECB moet volgend jaar mei door de Europese staats- en regeringsleiders eenstemmig worden benoemd.

Hoewel de Duitse minister Waigel deze week heeft verklaard achter Duisenberg te blijven staan, zijn Brusselse diplomaten er niet zeker van of bondskanselier Kohl dat de komende maanden ook zal doen. Nederland beschouwt een Fransman aan de top van de ECB als een verkeerd signaal naar de financiële markten. Volgens Brusselse diplomaten zou de mening zijn dat een Fransman in die functie niet bevorderlijk zou zijn voor de gemeenschappelijke Europese munt, de euro.

Nadat minister Zalm (Financiën) deze week al de Nederlandse teleurstelling over de Franse kandidatuur aan zijn Europese collega's heeft overgebracht, zal minister Van Mierlo dat volgens plan maandag tijdens een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie doen. Premier Kok wil de kwestie later deze maand tijdens een top van de Europese regeringsleiders over werkgelegenheid aan de orde stellen.

Franse diplomaten wijzen erop dat president Chirac vorig jaar december tijdens de top in Dublin nadrukkelijk heeft gezegd dat de benoeming van Duisenberg tot president van het Europees Monetair Instituut (de voorloper van de ECB), niet automatisch betekent dat hij ook aan de leiding van de ECB zou komen. Indertijd reageerde geen enkele regeringsleider, ook premier Kok niet, op deze verklaring van Chirac. Frankrijk zou dan ook het volste recht hebben om nu met een eigen kandidaat voor de ECB te komen. Andere Europese diplomaten zeggen dat Chiracs opmerking indertijd is uitgelegd als een poging om wisselgeld te krijgen. Aangenomen werd dat Frankrijk in ruil voor concessies de dreiging van een eigen kandidaat zou willen intrekken.

Pag.5: Dijkstal ontkent veto

Pas de afgelopen maanden werd duidelijk dat Chiracs verklaring verkeerd was getaxeerd en dat Frankrijk Trichet voor het presidentschap van de ECB zou presenteren.

Een Franse diplomaat zei gisteren de veronderstelling onaanvaardbaar te vinden dat een Fransman aan de top van de ECB angst voor inflatie in Duitsland zou oproepen en zo het wantrouwen in de euro zou bevorderen. “Als iemand zou zeggen dat een Duitser geen voorzitter van de Commissie voor de mensenrechten zou mogen worden, zou dat door Duitsland ook als een klap in het gezicht worden gevoeld”, aldus de diplomaat.

Onze politieke redactie voegt hieraan toe:

Vice-premier Dijkstal ontkende gisteren dat Nederland dreigt met een veto tegen kandidaat Trichet. Toen hij na de ministerraad, waar hij premier Kok verving, werd geconfronteerd met het nieuws dat 'diplomatieke kringen' zo'n machtswoord niet uitsloten, noemde hij “dit soort kringen niet zo diplomatiek” en wees hij de suggestie van veto-gebruik af.

De vice-premier ontkende dat afgesproken is dat de ministers in Europees verband luidkeels hun beklag gaan doen over de Franse stap.

    • Ben van der Velden