Nederland wil 5,7 miljard van Europese Unie

BRUSSEL, 8 NOV. In de periode van 2000 tot 2006 moet Nederland ten minste net zoveel ontvangen aan structuurgeld van de Europese Unie als het nu ontvangt, te weten 2,6 miljard ecu (5,7 miljard gulden). Dat streefbedrag hanteren Nederlandse diplomaten in Brussel.

De Nederlandse ambassadeur bij de Europese Unie heeft commissarissen van de koningin en burgemeesters van grote steden gevraagd met voorstellen te komen voor projecten die in aanmerking kunnen komen voor dit EU-geld. Daarbij wordt onder meer gedacht aan stedelijke ontwikkeling en milieuprojecten zoals bodemsanering. Structuurfondsen zijn vooral bedoeld voor ontwikkeling van regio's met een achterstand.

De poging om het bedrag dat Nederland ontvangt aan structuurgeld gelijk te houden en zo mogelijk te verhogen, past in het streven van Nederland naar een voordeliger netto-positie: het verschil tussen wat Den Haag afdraagt aan en ontvangt uit Brussel. Nu is Nederland relatief een van de grootste netto-betalers aan de Europese Unie, terwijl het wat welvaart betreft tot de middenmoot behoort.

Het bekendste Nederlandse gebied dat momenteel voor structuurgeld in aanmerking komt is Flevoland, dat in de periode 1994-1999 ruim 300 miljoen gulden ontvangt uit Brussel. Na 2000 zal dit niet meer zo zijn, maar Nederland rekent wel op een overgangsregeling. Flevoland is niet de enige regio die geld uit Brussel krijgt. Vijf regio's, waaronder Oost-Groningen en Zuid-limburg, krijgen in totaal 660 miljoen gulden voor de 'omschakeling', omdat ze “door de achteruitgang van de industrie worden getroffen”. Vijf andere regio's, van Friesland tot Zeeuws-Vlaanderen krijgen samen 330 miljoen gulden voor plattelandsontwikkeling. Ook wijken in de vier grote steden, zoals Amsterdam Zuid-Oost en de Haagse Schilderswijk, krijgen nu geld uit Brussel.

Voor de periode van 2000 tot 2006 wil de Europese Commissie in de hele Europese Unie 660 miljard gulden besteden via de structuurfondsen. Nederland vindt dat dit bedrag moet worden verminderd, zodat het minder hoeft af te dragen aan Brussel. Maar als dat er niet in zit, omdat vooral zuidelijke lidstaten protesteren, zal Nederland proberen zoveel mogelijk aan structuurgelden binnen te halen.

Om de toekomstige netto-positie in de Europese Unie te verbeteren, wil Nederland behalve meer structuurgelden ook een aanpassing van voorstellen van de Europese Commissie op het gebied van de landbouw.

De Commissie stelt voor dat de prijzen voor rundvlees en zuivel na 2000 worden verlaagd en dat boeren ter compensatie directe inkomenssteun krijgen. Voor Nederland dreigt dit echter negatief uit te pakken. Landbouw en de structuurfondsen vormen met 83 procent samen de grootste uitgavenposten van de Europese Unie.

    • Birgit Donker