Monitoring (2)

In het hoofdartikel (5 november) 'Paarse manieren' wordt niet ingegaan op de rol van de ambtenaren die mevrouw Schmitz hadden moeten informeren.

Lang geleden wilde minister Braks het aantal ambtenaren op zijn departement reduceren. De ambtenaren namen wraak door hem verkeerde informatie te voeden, dus stond hij in zijn hemd in de Kamer en moest gaan. Mevrouw Dales zag daarna af van soortgelijke plannen in haar departement. Langzamerhand opereert de ambtenarenstand als een autonome toevoeging aan de trias politica: ministers Sorgdrager en Wijers en staatssecretarissen Schmitz en Patijn allemaal door ambtenaren in de problemen. Derhalve lijkt het mij verstandig in de arbeidscontracten van hogere ambtenaren vast te leggen dat het geven van foutieve informatie aan bewindslieden gestraft kan worden met ontslag op staande voet zonder recht op wachtgeld.

    • Hans van Berge