Monitoring (1)

Staatssecretarissen boden hun excuses aan, de regeringscoalitie nam er genoegen mee en velen spreken er schande van (4 november). Veel minder aandacht is besteed aan de vraag waarom de staatsecretarissen niet waren geïnformeerd door hun ambtenaren.

In een commentaar wordt er wel melding van gemaakt dat het tussen de twee departementen niet botert en eerder wist de pers te melden dat onder druk van Iran de monitoring was gestopt. Zo krijgen we de indruk dat de Kamer zich meer zorgen maakt over het onjuist geïnformeerd zijn dan om het besluit de monitoring te stoppen. Ten onrechte.

Het lijkt erop dat de politiek een volstrekt eigen leven gaat leiden waar andere regels gelden dan in de overige maatschappij. Als er koppen moeten vallen, wat gezien de ernst van de kwestie vanzelfsprekend is, waarom dan niet (ook) die van ambtenaren die hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Maar vooral: de reden waarom iemand heeft besloten dat die monitoring moest worden gestopt. Als we die weten is er wellicht een beter oordeel mogelijk over de vraag of een minister, of een staatssecretaris, al dan niet zou moeten opstappen.

    • A. Kater Driebergen