'Middenmoot zit klem'

De Commissie-Hermans stelt voor om ouders te verplichten mee te betalen aan de studie van hun kinderen. Sommige ouders kunnen dat niet betalen. Wat vinden ze ervan?

DIEMEN, 8 NOV. Een koe is een koe, zei Mimi Jimenez toen bleek dat haar zoon Jan-Willem via het 'leerlingwezen' slager moest worden. Hij kon niet naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Dat zou te duur worden, omdat hij geen recht heeft op een aanvullende beurs en wel lesgeld zou moeten betalen. Nu werkt hij vier dagen per week voor een slager die zijn opleiding betaalt. “Mama, ik word gestraft omdat jij werkt”, verzucht dochter Valentina weleens schertsend. Ze heeft een grote lening om de Ballet-academie (HBO) af te maken en zij krijgt evenmin een aanvullende beurs. Het inkomen van haar ouders is nét te hoog.

De familie Jimenez valt overal buiten. Vader Mario is vliegtuigtechnicus, moeder Mimi is drie avonden per week verpleegkundige. Samen verdienen ze te veel om aanspraak te maken op aanvullende beurzen, huursubsidie of het ziekenfonds. Voor een gezin met twee kinderen zou hun salaris “riant” zijn, daarover geen klagen. Maar de familie Jimenez heeft zeven kinderen. Vijf van de zeven zijn onder de achttien en tellen niet mee in de berekening van het 'belastbaar inkomen' die het ministerie van Onderwijs aanhoudt voor de verdeling van aanvullende studiefinanciering. Maar ze kosten wel geld. Drie broden per dag, zakgeld, kleren, schoenen en schoolgeld. Bovendien zijn er muziekles en sportclubs, voor alle zeven. “We willen niet dat ze op straat rondhangen en daar de boel verzieken, vandaar.”

Het voorstel van de Commissie-Hermans om ouders te verplichten mee te betalen aan de studie van hun kinderen, tot 21 jaar, zou een ramp zijn voor gezinnen zoals die van ons, vindt Mimi. “We zouden graag alles betalen, maar we kunnen dat niet voor zoveel kinderen. In feite draaien we hier elk dubbeltje om. De kinderen moeten lenen en dat leidt tot grote studieschulden. Als danser zal Valentina weinig verdienen, dus zal het lang duren voordat ze van die last af is.”

Wie neemt er dan ook zeven kinderen? Het wordt hun vaak gevraagd en maakt hen altijd even “monddood”. Maar ze hebben ervoor gekozen en het is reuze gezellig in het kleine, volgepropte huis in Diemen. Mimi: “Bovendien leven we niet in China, dit is gelukkig een vrij land.”

Percival (17) zit in Havo 4 en wil per se naar de HTS. Na dit jaar krijgen zijn ouders voor hem geen kinderbijslag meer, maar een lagere basisbeurs voor thuiswonenden. De acceptgiro voor het lesgeld - “hij is nog leerpichtig en toch ben je verplicht te betalen” - ligt op de schoorsteen. '1.507 gulden, in termijnen betalen is niet mogelijk', laat het schoolbestuur weten. Percie moet daarom tijdens zijn studie maar thuis blijven wonen om zijn studieschulden te beperken.

Van Mario en Mimi hoeven de kinderen niet te studeren, een goede afronding van de middelbare school vinden ze voldoende. “Alleen moeten ze niet bij voorbaat worden uitgesloten als ze willen studeren”, zeggen ze. Het liefst zien ze dat hun kinderen een vak leren, omdat er in de toekomst een “schrijnend tekort” komt aan vakmensen.

Ze willen ook niet dat hun kinderen de overheid ten laste zijn, ze zouden het liefst alles zelf betalen. Ook een kleine lening, tegen gunstige voorwaarden, is volgens hen nuttig. Mimi: “Dan weten de kinderen dat het allemaal niet gratis is.” Armen moeten de kans krijgen te studeren, vinden ze, en ook de hoge inkomensgroepen hebben recht op studiefinanciering.

Maar met “de grote middenmoot” zou de overheid iets meer rekening moeten houden, zegt Mimi. “Ouders die te veel hebben voor steun en te weinig om hun kinderen al het nodige te bieden. Voor hen is het financieel zwaar.”

Familienaam Mario en Mimi Jimenez. Dochters: Valentina (20), Gina (9) en Iryn (8). Zoons: Jan-Willem (18) Percival (17), Dominique (14), en Patrick (5).

Huisvesting Valentina uitwonend, de rest thuis

Studies Valentina 4de jaars Balletacademie, Jan-Willem Slagersvakschool (leerlingwezen), Percival volgend jaar HTS

Bijbanen Valentina geen. Jan-Willem als slager (170 gulden netto per week)

Beurs Valentina 425 gulden per maand, geen aanvullende beurs. Jan-Willem geen beurs

Lening Valentina leent maximale bedrag: 720 gulden per maand. Jan-Willem leent niets

Beroep ouders vader is vliegtuigtechnicus bij de KLM; moeder is verpleegkundige in deeltijd in het AMC

Bijdrage ouders Valentina's eerste jaar alles betaald, voor twee jaar alleen collegegeld. Nu niets. Jan-Willem krijgt kost en inwoning; lesgeld 50 gulden per jaar

    • Frederiek Weeda