Kosten wegtransport in Europa

Infographic: Hoewel de wegblokkades in Frankrijk deze week anders deden vermoeden, zijn de primaire loonkosten van Franse truckchauffeurs niet veel lager dan die van hun Europese collega's. Vrachtrijders in Spanje, Italië, en Groot-Brittannië zijn zelfs aanzienlijk goedkoper.

De loonkosten vormen slechts een deel van de totale kosten van transporteurs. Hoewel de lonen in Duitsland aanzienlijk lager zijn dan in Nederland, is het wegvervoer daar toch veel duurder. Dit blijkt uit cijfers van Transport en Logistiek Nederland.

De brutoloonkosten zeggen niet veel over het nettoloon - dat wat er voor de chauffeur overblijft. Dit hangt onder meer af van de nationale belastingen en sociale-verzekeringspremies. Secundaire arbeidsvoorwaarden (vakantiedagen, werktijden) kunnen van land tot land verschillen. In Nederland zijn de brutoloonkosten hoog, maar er moet veel belasting en premie worden betaald.

“Nederland heeft een sterke positie in het Europese wegvervoer”, zegt de woordvoerder van Transport en Logistiek Nederland. “De Nederlandse chauffeurs zijn het beste opgeleid en zijn het productiefst. Nederlandse transporteurs kampen met relatief hoge milieulasten en vestigingskosten. Deze factoren vinden hun weerslag in een hogere prijs.”

    • Herke van der Woude